Formularz kwalifikacyjny do współpracy

  1. Wypełnienie poniższego formularza zajmuje około 10 minut.
  2. Nie klikaj przycisku wstecz ani nie odświeżaj strony, ponieważ wtedy wszystkie dane trzeba będzie wpisywać na nowo.
  3. Fajnie, że tutaj jesteś 🙂 To do dzieła:
Formularz kwalifikacyjny

Informacje RODO

Wypełniając niniejszy formularz kwalifikacyjny oświadczasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. udostępnioną przez oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Instytut Płodności Sp. z o.o., ul. Bytomska 14/3, 81-509 Gdynia, NIP 5862370306, KRS 0000907763.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Płodności Sp. z o.o., ul. Bytomska 14/3, 81-509 Gdynia, NIP 5862370306, KRS 0000907763, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:

- kontaktu drogą elektroniczną,
- analizy wyników badań,
- udzielania porad dietetycznych,
- przygotowywania programu żywieniowego,
- kontroli postępów terapii dietetycznej.

Pani/Pana dane osobowe udostępniane będą wyłącznie pracownikom firmy Instytut Płodności Sp. z o.o., Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
4) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
· żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
· wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
· przenoszenia danych,
· wniesienia skargi do organu nadzorczego,
· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą
· poczty elektronicznej: info@instytutplodnosci.pl
· telefonu: 577 418 729